Hội CCB tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác ủy thác vốn vay ưu đãi

22/09/2014

Sau hơn 12 năm thực hiện ủy thác, đến nay Hội CCB tỉnh Kiên Giang đang quản lý 740 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 22.687 hộ vay vốn, trong đó có trên 3.000 hộ là hội viên Hội CCB; dư nợ ủy thác đạt trên 270 tỷ đồng, tăng 65 lần so với thời điểm năm 2003. Nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH do Hội CCB tỉnh Kiên Giang quản lý đã tạo cơ hội cho hơn 6.000 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, 12.000 HSSV được đến trường học tập, xây mới và cải tạo 16.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 6.000 hộ nghèo được xây dựng nhà ở kiên cố… 

Mỹ Nương - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác