Hơn 75.470 gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

25/09/2014

Theo NHCSXH tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 20/9/2014, toàn tỉnh có 75.472 hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo 11 chương trình cho vay của Chính phủ, với tổng dư nợ hơn 1.520 tỷ đồng.

Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có gần 24.180 hộ được vay, với số tiền 583 tỷ đồng; hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn là 17.680 hộ, dư nợ hơn 424 tỷ đồng; HSSV 11.400 hộ, số tiền hơn 225 tỷ đồng; còn lại là cho vay theo những chương trình khác…

Theo Báo Đắk Nông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác