Bảo Lạc tín chấp hơn 6,3 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

25/09/2014

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tín chấp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện hơn 6 tỷ đồng cho 2.044 hội viên vay phát triển kinh tế; nâng tổng dư nợ do hội quản lý lên gần 45 tỷ đồng.

Theo Báo Cao Bằng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác