Phú Thọ: Dư nợ cho vay đạt gần 2.900 tỷ đồng

25/09/2014

Theo NHCSXH tỉnh Phú Thọ, tính đến hết tháng 8, tổng dư nợ cho vay đạt 2.864 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2013, chiếm 11,86% tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 968 tỷ đồng; HSSV 749 tỷ đồng; giải quyết việc làm 68 tỷ đồng; xuất khẩu lao động 30 tỷ đồng; NS&VSMTNT 343 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 100 tỷ đồng; vùng dân tộc thiểu số 17 tỷ đồng; hộ cận nghèo 188 tỷ đồng…

Theo Báo Phú Thọ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác