Tạo đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Anh Phạm Giang Khang, ở thôn Nho Lâm Tây, xã Đông Lâm đầu tư máy móc phát triển cơ sở nhôm kính Khang Trang từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ (VBSP News) Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã có nhiều đột phá. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,63%, hộ cận nghèo còn 1,8%.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   04/06/2024  

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Tuần Giáo

Cán bộ NHCSXH huyện Tuần Giáo hỗ trợ người dân làm thủ tục vay vốn (VBSP News) Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã thực sự phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   04/06/2024  

Hà Giang phát huy vai trò của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Được vay vốn NHCSXH, gia đình ông Hờ Sính Vàng ở thôn Há Ía, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc đầu tư nuôi bò vỗ béo, cho thu nhập cao (VBSP News) Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về tín dụng chính sách xã hội được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giúp các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   04/06/2024  

Tín dụng chính sách - Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Hưng Yên

Nhiều chủ nhà vườn nâng cao hiệu quả sản xuất do được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH (VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, trong đó có sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tạo nên những thay đổi rõ rệt về diện mạo nông thôn mới, về phát triển nông nghiệp, về nâng cao đời sống nông dân.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   04/06/2024  

Giảm nghèo từ phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Anh Nông Văn Thụy ở thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách (VBSP News) Sau gần 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   31/05/2024  

Tín dụng chính sách nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình nuôi dúi từ nguồn vốn NHCSXH huyện (VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội đã góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   31/05/2024  

Hiệu quả từ nguồn vốn cho vay theo Chỉ thị số 40-CT/TW

Người dân ở huyện Phú Lộc vay vốn từ NHCSXH để làm ăn, cải thiện đời sống (VBSP News) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   31/05/2024  

Tiết kiệm để vươn lên thoát nghèo

Tổ trưởng các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh nộp tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Hầu hết các hộ vay vốn ưu đãi trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và trả nợ đúng hạn là nhờ NHCSXH huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó có việc vận động hộ vay gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm từng bước tạo cho người nghèo có ý thức dành tiền tiết kiệm để tạo vốn tự có và quen dần với hoạt động tín dụng tài chính, góp phần giảm nghèo bền vững.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Tạo lực đẩy giúp đồng bào DTTS phát triển

Cán bộ NHCSXH huyện Lục Yên kiểm tra hiệu quả vốn vay đối với đồng bào Dao xã Tân Phượng (VBSP News) Với 16 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai hiệu quả tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái, người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có điều kiện tích cực mua giống, cây trồng, vật nuôi, tạo lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. Có 3.100 hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được vay vốn làm nhà ở mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Yên Bái hằng năm từ 4% - 5%, đưa 108 xã của Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách

Bà Lưu Thị Hậu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiểu khu 4 thị trấn Chợ Rã trao đổi cùng cán bộ NHCSXH huyện Ba Bể (VBSP News) Đến nay, nguồn vốn tín dụng của Chính phủ được chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn triển khai đến 100% các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trợ giúp người dân làm các thủ tục vay vốn, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện cơ chế dân chủ, công khai trong bình xét vay vốn.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân có việc làm, tăng thu nhập

Ông Lê Bá Cao (bên phải) phát triển mô hình trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao từ nguồn vốn chính sách (VBSP News) Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã giúp nhiều hộ dân ở xã Long Giang có thêm điều kiện để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Nguồn vốn giúp làm lại cuộc đời

Ông Hoàng Trung Kiên vay 80 triệu đồng cho con trai vừa chấp hành xong án phạt tù để phát triển kinh tế (VBSP News) Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22), thời gian qua, NHCSXH huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức chính trị, xã hội tập trung rà soát đối tượng có nhu cầu, bình xét, hoàn thiện hồ sơ để kịp thời giải ngân vốn. Từ nguồn vốn này, nhiều người tu chí làm ăn, gây dựng cuộc sống mới và tạo được niềm tin từ cộng đồng.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Nhân văn chính sách cho người lầm lỗi

Nhờ nguồn vốn chính sách mà vợ chồng ông Lê Minh Dũng ở phường 6, TP Cà Mau có điều kiện phát triển kinh tế gia đình ổn định hơn (VBSP News) Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg, về chính sách tín dụng đặc biệt dành cho những người đã chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22). Tại tỉnh Cà Mau, quyết định này không chỉ tạo điều kiện cho người lầm lỗi có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Ðảng, Nhà nước ta.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Nghệ An thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW

Hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tỉnh Nghệ An đã được vay vốn chính sách ưu đãi để làm ăn, nâng cao thu nhập (VBSP News) Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và gần 4 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã chuyển tải kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn chính sách

Mô hình dưa Kim Hoàng hậu áp dụng công nghệ cao của gia đình anh Lê Văn Thanh ở thôn Xuân Lập, xã Xuân Dương mang lại hiệu quả kinh tế cao (VBSP News) Thường Xuân là huyện nghèo 30a của cả nước, dân số trên 90.000 người, với 3 dân tộc Kinh, Thái, Mường cùng sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, đời sống người dân đã có nhiều thay đổi nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình tín dụng của NHCSXH, đã góp phần giúp huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh, bền vững.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Đổi thay nơi miền núi cao Sơn La

Tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ dân huyện Sốp Cộp vươn lên thoát nghèo (VBSP News) Sơn La đang đổi thay không ngừng dưới sự soi đường của những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40-CT/TW) đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tin mới cập nhật   30/05/2024  

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW: Vốn tín dụng chính sách đã đến gần với dân

Bà con xã Hòa Long, TP Bà Rịa làm thủ tục vay vốn với NHCSXH tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu luôn duy trì ở mức thấp. Kết quả này đã cho thấy hiệu quả nguồn vốn tín dụng sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   29/05/2024  

Vốn tín dụng chính sách “mở cửa” thoát nghèo cho người dân huyện miền núi

Nông dân huyện Mai Châu đầu tư mô hình nuôi cá lồng từ nguồn vốn vay NHCSXH (VBSP News) Thông qua cầu nối là Hội Nông dân, những năm qua, việc được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã giúp nhiều nông dân ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên thành hộ khá giả.
Tin mới cập nhật   28/05/2024  

Kịp thời chuyển vốn đến người khó khăn

NHCSXH luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên (VBSP News) Từ đầu năm 2024 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên được bổ sung hơn 230 tỷ đồng từ nguồn vốn ủy thác địa phương và nguồn vốn phân bổ của Trung ương. Với nguồn vốn này, chi nhánh đã kịp thời tham mưu Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng địa bàn và nhanh chóng giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng.
Tin mới cập nhật   28/05/2024  

Ngã Năm thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Nhận 70 triệu đồng vốn vay NHCSXH, anh Dương Văn Dô (bìa phải), ở xã Long Bình, thị xã Ngã Năm thực hiện thành công mô hình trồng chanh không hạt ,cho thu nhập cao (VBSP News) Với phương châm “Không để người nghèo và các đối tượng yếu thế bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, NHCSXH thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống. Qua đó, đã đóng góp tích cực trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Tin mới cập nhật   28/05/2024