Quảng Ngãi tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách

NHCSXH huyện Tư Nghĩa giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ vay vốn tại Điểm giao dịch xã Nghĩa Trung (VBSP News) Năm 2024, nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường ủy thác qua hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh để bổ sung cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế. Theo báo cáo của chi nhánh NHCSXH tỉnh, năm 2024, nguồn vốn ngân sách tỉnh, địa phương ủy thác đạt gần 91 tỷ đồng; trong đó, một số địa phương trích ngân sách ủy thác tăng cao như: TP Quảng Ngãi (5 tỷ đồng), huyện Bình Sơn (3 tỷ đồng)...
Tin mới cập nhật   28/05/2024  

Đồng vốn nhân văn trên quê hương Ba Tơ anh hùng

Chị Phạm Thị Hương ở xã Ba Cung phát triển chăn nuôi heo từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi (VBSP News) Gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, người dân huyện vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn ưu đãi được triển khai rộng khắp, hỗ trợ đắc lực chương trình phát triển kinh tế-xã hội, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   28/05/2024  

Chỉ thị số 40-CT/TW góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Sơn Hà

Người dân huyện Sơn Hà phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn chính sách (VBSP News) Sau gần 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   28/05/2024  

Hà Nam tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

NHCSXH là địa chỉ vay vốn tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Hà Nam (VBSP News) Gần 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện công tác huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng cho các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cấp phần mềm Offline phù hợp với hệ thống Intellect Digital Corebanking của NHCSXH”

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu (VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp nâng cấp phần mềm Offline phù hợp với hệ thống Intellect Digital Corebanking của NHCSXH” do Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Lưu Thị Thảo làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài Huỳnh Văn Thuận cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Bài cuối: Góp sức lan tỏa thương hiệu làng nghề

Chị Nguyễn Thị Hân (áo đen) tự hào giới thiệu chiếc mũ Điện Biên với lãnh đạo xã Phú Vinh, NHCSXH huyện Chương Mỹ và Hội Phụ nữ xã (VBSP News) Không chỉ chủ động và kịp thời chuyển tải nguồn vốn đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, mỗi cán bộ NHCSXH huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) còn là một tuyên truyền viên cho các sản phẩm của làng nghề; thông qua thực hiện nhiệm vụ, họ đã thúc đẩy việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với người dân và các cơ quan chức năng, góp phần lan tỏa thương hiệu làng nghề.
Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Bài 2: Cùng làng nghề vươn khơi

Nguồn vốn giải quyết việc làm từ NHCSXH huyện Chương Mỹ đã tiếp lửa làng nghề phát triển
Ảnh: Trần Việt/TTXVN (VBSP News) Bên cạnh vai trò là trụ cột trong giảm nghèo của chính quyền địa phương, các chương trình tín dụng chính sách còn là “bệ đỡ” cho làng nghề truyền thống trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo cũng như phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, người dân làng nghề đã có thêm cơ hội nâng tầm sản phẩm lên thành OCOP và lan tỏa ra khỏi biên giới đất nước, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế.
Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Hoạt động tín dụng chính sách ở huyện Chương Mỹ (Bài 1: Kịp thời và đúng đối tượng)

Các hộ vay vốn huyện Chương Mỹ luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH huyện
Ảnh: Trần Việt/TTXVN (VBSP News) Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thời gian qua, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện không ngừng giảm dần qua các năm, từ 0,64% (529 hộ) năm 2020 xuống còn 0,12% (năm 2023), đến nay, toàn huyện còn 99 hộ nghèo, 1.191 hộ cận nghèo. Trong kết quả đó, có sự hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng của nguồn vốn tín dụng ưu đãi...
Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Tiếp sức cho hộ nghèo vượt khó

Mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Tống Văn Liên cho hiệu quả kinh tế cao (VBSP News) Sau hơn hai năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được vay vốn phát triển kinh tế. Nguồn vốn này tiếp sức cho người dân chuyển đổi nghề, có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Ðức Trọng nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Anh Nguyễn Ngọc Khánh chăn nuôi bò thịt từ nguồn vốn ưu đãi (VBSP News) Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay của NHCSHX huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có việc làm và thu nhập ổn định.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   24/05/2024  

Tín dụng chính sách xã hội thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Thừa Thiên Huế

Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Hội sở chính (VBSP News) Với những kết quả nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Hương Giang làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Giỏi. Tham dự buổi nghiệm thu trực tuyến có Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
Tin mới cập nhật   23/05/2024  

Bài 2: Sức mạnh từ những “cánh tay nối dài”

Nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ người dân phát triển kinh tế (VBSP News) Không thể phủ nhận, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế có vai trò chiến lược trong nâng cao thu nhập, định hình các mô hình phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu, song muốn nguồn vốn này phát huy được hiệu quả cũng như có tác động dài hơi, cần sự tham gia hỗ trợ từ nhiều phía.
Tin mới cập nhật   23/05/2024  

Tín dụng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia (Bài 1: Khi cần câu “đủ mồi”)

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế định hình được các mô hình kinh tế (VBSP News) Chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện là một cấu phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, để nguồn vốn này phát huy được hiệu quả và bền vững là một bài toán không mấy dễ dàng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện.
Tin mới cập nhật   23/05/2024  

Hậu Giang lan tỏa tín dụng chính sách

image002 (VBSP News) Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Hậu Giang giảm bình quân 3%/năm, nhiều mô hình tạo sinh kế được phát triển nhân rộng đến nhiều hộ dân.
Tin mới cập nhật   23/05/2024  

Điểm tựa cho người nghèo ở Đam Rông

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo huyện Đam Rông có cuộc sống ổn định (VBSP News) Những năm trở lại đây, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” vững chắc cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng) có việc làm ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
Tin mới cập nhật   23/05/2024  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm hồ sơ cho vay và kiểm tra giám sát

Các đại biểu tại điểm cầu Hải Phòng chúc mừng nhóm nghiên cứu (VBSP News) Đây là nội dung của buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhánh NHCSXH “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hỗ trợ làm hồ sơ cho vay và công tác kiểm tra giám sát tại chi nhánh NHCSXH TP Hải Phòng” do Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn làm Chủ nhiệm đề tài, vừa được tổ chức trực tuyến vào chiều 20/5.
Tin mới cập nhật   21/05/2024  

Quảng Bình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

NHCSXH tỉnh Quảng Bình tổ chức giao dịch định kỳ tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Tỉnh Quảng Bình nằm trải dài ở nơi hẹp nhất của miền Trung, tuy luôn phải chịu sự khắc nghiệt, thử thách của thiên nhiên, nhưng người dân trên vùng đất này, với ý chí, nghị lực phi thường, đã luôn vươn lên làm chủ quê hương, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội, đời sống người dân nghèo có sự cải thiện hơn.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/05/2024  

Tạo sinh kế cho người mãn hạn tù

Cán bộ NHCSXH huyện Bình Sơn giải  ngân vốn cho gia đình người chấp hành xong án phạt tù phát triển kinh tế (VBSP News) Người mới chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng ưu đãi là chủ trương, chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn này đã tạo sinh kế cho nhiều người lầm lỗi có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.
Tin mới cập nhật   21/05/2024  

Nghệ An: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững (Bài cuối: Nỗ lực thu hẹp khoảng cách vùng miền)

Nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Quỳ Châu vay vốn chính sách để trồng keo, mang lại hiệu quả kinh tế cao
Ảnh: Trần Việt (VBSP News) Dù đạt nhiều kết quả trong giảm nghèo nhưng để duy trì kết quả này một cách bền vững và dần thu hẹp khoảng cách giữa các huyện miền núi với miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị, Nghệ An vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực phát triển các mô hình kinh tế. Trong đó, tiếp tục coi tín dụng chính sách là công cụ trụ cột trong giảm nghèo bền vững.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

Nghệ An: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững (Bài 2: Dấu ấn vốn chính sách trên vùng khó)

Đời sống người dân huyện miền núi Nghệ An có nhiều chuyển biến (VBSP News) Quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã mang lại diện mạo mới cho các huyện miền Tây Nghệ An. Trong đó, không thể không nhắc đến nguồn vốn tín dụng chính sách với vai trò là công cụ trụ cột trong giảm nghèo và trở thành “đòn bẩy” giúp người dân phát triển sản xuất.
Tin mới cập nhật   17/05/2024