Phú Thọ tích cực triển khai Chỉ thị số 40

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị (VBSP News) Ngày 26/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn (Chỉ thị số 40). Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   26/08/2019  

Sức sống từ Chỉ thị số 40 với đồng bào dân tộc ở Phú Thọ

NHCSXH tỉnh Phú Thọ thực hiện giải ngân tại các Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách (VBSP News) Sau gần 05 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đem lại hiệu quả cao đối những đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Chỉ thị số 40).
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   26/08/2019  

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (VBSP News) Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   23/08/2019  

Ưu tiên tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách ở Phú Yên

Quang cảnh Hội nghị (VBSP News) “Với những kết quả đạt được trong 05 năm qua, có thể khẳng định rằng Chỉ thị số 40-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên; được các cấp ủy, chính quyền địa phương coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân đồng tình ủng hộ”. Đó là khẳng định của đồng chí Trần Hữu Thế, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) được tổ chức vào chiều 23/8/2019.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   23/08/2019  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Quảng Bình

Quang cảnh Hội nghị (VBSP News) Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Bình xuống còn 6,14%. Đó là một trong những thành quả nổi bật mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quang Bình Nguyễn Xuân Quang phát biêu tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), được tổ chức vào chiều ngày 23/8/2019.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   23/08/2019  

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo ở Kiên Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Tuyết Em phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị (VBSP News) Sáng ngày 23/8/2019, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   23/08/2019  

100% hộ nghèo Hà Giang được tiếp cận tín dụng chính sách

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/08/2019  

Tín dụng chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại Ninh Thuận

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh phát biểu kết luận Hội nghị (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   22/08/2019  

Sức lan tỏa của Chỉ thị “bốn mươi” trên vùng đất võ Bình Định

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị (VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) đã thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ đó nâng quy mô, chất lượng, đưa chính sách tín dụng giàu tính nhân văn của Đảng và Chính phủ đi vào cuộc sống. Đây là chia sẻ của các đại biểu đến từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và chính những người dân đang được thụ hưởng chính sách tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của tỉnh Bình Định do đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định chủ trì.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chỉ thị số 40 yêu cầu các cấp, ngành và toàn xã hội cùng vào cuộc

q4 (VBSP News) Ðây là khẳng định của đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Ðoàn ÐBQH tỉnh Bình Định (ảnh) khi trả lời phỏng vấn Báo Bình Định về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Bình Định: Cộng hưởng từ một chính sách nhân văn

NHCSXH tỉnh Bình Định giao dịch với hộ nghèo tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Với tỉnh Bình Định, 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (Chỉ thị số 40) không chỉ đưa tín dụng chính sách tăng cả về chất và lượng mà hơn thế là một quan điểm nhận thức và cách làm mới của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đó là việc ban hành nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội riêng có, tiếp tục bố trí một phần nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay. Và, hơn cả đây là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối. Những điểm đột phá này đã làm nên một bức tranh riêng có về thực hiện Chỉ thị số 40 của Bình Định góp phần làm sáng rõ chính sách tín dụng đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh, NHCSXH đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chuyển biến trong nhận thức về tín dụng chính sách xã hội ở Đắk Nông

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được nhận danh hiệu (VBSP News) Ngày 22/8/2019, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các Sở, ban ngành trong tỉnh.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Chỉ thị số 40 tạo bước chuyển quan trọng về tín dụng chính sách ở Đắk Nông

Nhờ vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, gia đình anh K’San ở xã Đăk Som, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) đã đầu tư trồng cà phê và chăn nuôi Ảnh: Trần Việt/TTXVN (VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), 05 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đăk Nông đã đưa chính sách vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Tỉnh Ninh Bình sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (VBSP News) Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH cùng đại diện các Sở, ngành trong tỉnh.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

“Cú hích” trong công tác giảm nghèo ở Ninh Bình

NHCSXH huyện Yên Khánh giao dịch với người nghèo Ảnh: Minh Đường (VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng tín dụng, mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách, từ đó tạo ra sức mạnh cộng hưởng của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường phát triển của địa phương.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Lạng Sơn tăng cường nguồn vốn ưu đãi cho giảm nghèo

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40).
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Hiệu ứng sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ở Yên Bái

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự được khen thưởng (VBSP News) Ngày 21/8/2019, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40). Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   21/08/2019  

Thực hiện Chỉ thị số 40 ở Yên Bái: Tăng trách nhiệm, rõ hiệu quả

Tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét cho vay công khai, dân chủ (Ảnh: Thái Hòa/TTXVN) (VBSP News) Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Sau khi Chỉ thị được ban hành, Tỉnh ủy Yên Bái đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện, coi đó là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.
Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   20/08/2019  

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, hướng đến giảm nghèo bền vững

Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình bà trần Thị Gái ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh có điều kiện mua sắm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản, làm lồng bè nuôi cá, mang lại hiệu quả cao (VBSP News) Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã giúp các hộ đồng bào DTTS thoát cận nghèo, thoát nghèo; có việc làm ổn định, có nguồn thu nhập để cải thiện đời sống gia đình; tự sửa chữa, xây mới nhà mà không cần đến sự hỗ trợ của Nhà nước.
Tin mới cập nhật   20/08/2019