Nghệ An: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững (Bài 1: Nhiệm vụ trọng tâm)

NHCSXH luôn đồng hành với đồng bào Nghệ An trong giảm nghèo, phát triển kinh tế
                                                          Ảnh: Trần Việt (VBSP News) Giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là yêu cầu lớn, cấp thiết của quốc gia. Tại tỉnh Nghệ An cũng vậy, công tác này được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là chủ trương quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

Hiệu quả từ Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn xã Nam Anh

Nguồn vốn chính sách tạo điều kiện cho người dân xã Nam Anh ổn định cuộc sống (VBSP News) Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của NHCSXH đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã có việc làm và thu nhập ổn định.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

Tín dụng chính sách “tô thắm” bức tranh thảo nguyên Mộc Châu

Nguồn vốn chính sách giúp người dân Mộc Châu phát triển kinh tế đồi chè (VBSP News) Công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Mộc Châu (Sơn La) chung sức, đồng lòng thực hiện, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống nhân dân.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

“Tiếp sức” cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo

Nguồn vốn chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Krông Năng có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững (VBSP News) Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, NHCSXH huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã tích cực triển khai, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân trên địa bàn. Qua đó, mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS, tạo sức bật đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

Hộ dân mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình

Từ nguồn vốn vay, ông Võ Văn Tám đầu tư mô hình VAC mang lại thu nhập ổn định cho gia đình (VBSP News) Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW luôn được các cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xác định là nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên. Qua đó, huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Tin mới cập nhật   17/05/2024  

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH

Nhiều đề tài khoa học đã được NHCSXH nghiên cứu, bảo vệ thành công (VBSP News) Ngày 18/5 hàng năm là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Phú Yên giúp người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận vốn vay ưu đãi

Hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp (VBSP News) Vừa qua, tại tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh và chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22) trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hồ Văn Thục đồng chủ trì Hội nghị.
Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Huyện Mộ Đức phát huy thiết thực hiệu quả Chỉ thị số 40

Nguồn vốn chính sách tiếp sức cho người dân huyện Mộ Đức phát triển kinh tế (VBSP News) Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Hiệu quả từ Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế

Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế giúp người dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững (VBSP News) Cuộc sống của hàng trăm gia đình đã thay đổi tích cực nhờ Quỹ vốn vay phục hồi kinh tế do Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Masan High-Tech Materials) ủy thác qua NHCSXH huyện Đại Từ (Thái Nguyên) được triển khai từ năm 2013.
Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Hiệu quả nguồn vốn vay giúp người dân Thừa Thiên Huế giảm nghèo

Vốn vay chính sách giúp hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế Thời gian qua, hàng nghìn hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế đã được vay vốn chính sách để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Hái “quả ngọt” từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Có vốn tín dụng chính sách tiếp sức, anh Thái Văn Công ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu đã xây dựng được mô hình trồng hoa treo chậu mini cho thu nhập cao (VBSP News) Thời gian qua, nguồn vốn của NHCSXH quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Có được kết quả đó, chính nhờ việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có việc làm và thu nhập ổn định.
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tin mới cập nhật   15/05/2024  

Tín dụng chính sách “tăng lực” cho chương trình giảm nghèo

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên mở rộng diện tích trồng dâu, nuôi tằm (VBSP News) Tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, tạo sinh kế giúp hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế các vùng nông thôn của tỉnh phát triển.
Tin mới cập nhật   08/05/2024  

“Tiếp sức” cho hộ nghèo DTTS vươn lên

Bà Hà Thị Phán ở buôn Ea Krái, xã Dliêya, huyện Krông Năng sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển chăn nuôi bò (VBSP News) Huyện Krông Năng (Đắk Lắk) hiện có 32.537 hộ, 143.589 khẩu, với 30 dân tộc cùng sinh sống; trong đó đồng bào DTTS chiếm 32,35% dân số toàn huyện. Các DTTS có đông dân cư như: Êđê, Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Chứt, Cao Lan…
Tin mới cập nhật   08/05/2024  

Nâng cao thu nhập cho nông dân nghèo Phú Thọ

Từ vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ gia đình huyện Thanh Ba đầu tư mua giống chè mới trồng trên diện tích lớn, kết hợp chăn nuôi mang lại thu nhập ngày một cao (VBSP News) Nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có điều kiện phát triển chăn nuôi quy mô hàng hóa, trồng giống cây mới có hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Tin mới cập nhật   08/05/2024  

“Đòn bẩy” từ tín dụng chính sách ở Ninh Bình

Người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhận nguồn vốn giải ngân ngay tại Điểm giao dịch xã (VBSP News) Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban ngành ở tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy bố trí nguồn lực thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát huy nội lực để giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới. Một trong những dự án trọng tâm là tập trung huy động, đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách để tạo sinh kế giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.
Tin mới cập nhật   08/05/2024  

Khởi sắc Mường Ảng

Cà phê trở thành cây giảm nghèo của đồng bào Mường Ảng (VBSP News) Huyện Mường Ảng (Điện Biên) giờ đã khác! Suốt chặng đường từ đỉnh đèo Tằng Quái về thung lũng Mường Ảng vốn đã bị chiến tranh tàn phá khốc liệt. Song, đến nay, đại bản doanh đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ ấy đã được cà phê và mắc ca phủ xanh ngút tầm mắt. Ngay cả những mảnh đồi trọc ở Tát Hẹ - bản nghèo nhất của xã Ẳng Nưa giờ cũng vậy, đâu đâu cũng là cà phê...
Tin mới cập nhật   06/05/2024  

Hành trình gieo ấm no nơi cực Tây Tổ quốc

Nguồn vốn chính sách được NHCSXH tỉnh Điện Biên trao đến tận tay người nghèo
Ảnh: Hữu Trung (VBSP News) 70 năm sau chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mảnh đất chiến trường xưa - Điện Biên nay đã khoác lên mình màu xanh áo mới của cây ăn trái, cây công nghiệp. No ấm đang ngày một lan rộng và dày thêm trong các bản, làng. Mảnh đất đang từng ngày phát triển càng thấy rõ những nhọc nhằn mà đồng bào và chính quyền địa phương cùng chi nhánh NHCSXH tỉnh Điện Biên đã bỏ ra trong cuộc chiến chống đói nghèo, giữ gìn và dựng xây trên mảnh đất biên giới của Tổ quốc.
Tin mới cập nhật   06/05/2024  

Tân Kỳ thực hiện Chỉ thị “bốn mươi”

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tân Kỳ họp phiên thường kỳ (VBSP News) Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 31-CT/HU của huyện ủy Tân Kỳ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Nhờ nguồn vốn chính sách đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Tin mới cập nhật   06/05/2024  

Phát huy hiệu quả vốn vay chương trình NS&VSMTNT

Anh Vi Công Lý ở bản Pủng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương đang kiểm tra và sửa chữa hệ thống nước tự chảy của gia đình, được xây dựng từ nguồn vốn chính sách (VBSP News) Những năm qua, việc triển khai cho vay chương trình NS&VSMTNT thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã giúp gần 7.560 lượt hộ dân ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, phục vụ sinh hoạt ngày càng bảo đảm an toàn.
Tin mới cập nhật   06/05/2024  

Nguồn vốn tín dụng chính sách: “Điểm tựa” phát triển sinh kế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho 1.400 hộ nghèo và 3.500 hộ cận nghèo ở địa phương (VBSP News) Những năm qua, nhờ sự quan tâm triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời nên Sóc Trăng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, ổn định sản xuất và phát triển sinh kế cho người dân. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Từ đó, ổn định sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên và thoát nghèo bền vững.
Tin mới cập nhật   03/05/2024