Tăng hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

23/11/2021
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.
Bản sao image001

NHCSXH tổ chức giao dịch với người dân tại các xã, phường trong cả nước
          Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài cho biết: Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang chi nhánh để triển khai thực hiện cho vay đạt 79,26 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đạt 46,7 tỉ đồng, ngân sách huyện đạt 32,56 tỉ đồng. Hơn 206 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Trong năm 2021, chi nhánh đã triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 ở 36 doanh nghiệp, với 1.538 lượt hộ vay với số tiền gần 5,6 tỉ đồng. Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên.
Tại huyện Bố Trạch, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bố Trạch Mai Ngọc Sơn cho biết: Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang đơn vị để triển khai thực hiện cho vay là gần 10,7 tỉ đồng. Doanh số cho vay đạt gần 1.090 tỉ đồng, với gần 33.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đã được vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ở mức thấp như nợ quá hạn đến 31.10.2021 là 323 triệu đồng, giảm 656 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 0,05%.
Thời gian qua, Phòng giao dịch đã triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 ở 3 doanh nghiệp, với 76 lượt hộ vay với số tiền gần 270 triệu đồng.
Hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng DTTS và miền núi, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện liên quan, tham mưu, bố trí lồng ghép nguồn tài chính tín dụng chính sách xã hội trong đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người vay nâng cao ý thức, phát huy hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay. Cùng đó, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn để đưa hoạt động tín dụng chính sách phát triển ổn định.
Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nâng cao hoạt động của Điểm giao dịch xã; nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc giao dịch của ngân hàng có giám sát của tổ, hội, chính quyền địa phương, với trọng tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương…
Ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ ủy thác, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ vay vốn ở thôn, bản, trong việc bình xét đối tượng vay vốn cũng như quá trình sử dụng vốn vay của người vay.
Ngân hàng tiếp tục chủ động tích cực tham mưu các cấp đẩy mạnh xã hội hóa trong tín dụng để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể xã hội, các tổ chức và cả hệ thống chính trị thực sự vào cuộc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình từ khâu tạo lập nguồn vốn đến việc tổ chức thực hiện, đảm bảo góp phần thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt mục tiêu mà Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đề ra.

Đức Thọ

Các tin bài khác