Tín dụng chính sách ở vùng miền núi Quảng Bình

02/11/2021
(VBSP News) Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên toàn địa bàn nói chung, vùng miền núi nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH các cấp trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép các chương trình, dự án và huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân giảm nghèo hiệu quả.
quang binh

Tín dụng chính sách giúp bà con DTTS vùng miền núi Quảng Bình có điều kiện phát triển kinh tế

Minh Hóa là huyện miền núi có đông đồng bào DTTS sinh sống. Trước đây, đồng bào chủ yếu sống bằng việc phát nương đốt rẫy, du canh, thiếu kinh nghiệm SXKD nên cuộc sống rất khó khăn. Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo các bản làng, trở thành “điểm tựa” vững chắc để người dân nơi đây thoát nghèo, phát huy thế mạnh địa phương, vươn lên ổn định cuộc sống.
Ông Hồ Thân, người dân tộc Bru - Vân Kiều ở bản Tà Vòng, xã Trọng Hóa được NHCSXH cho vay vốn 2 lần để phát triển chăn nuôi đàn bò 10 con, cải tạo trồng 1ha ngô lai, phát triển trồng cây ăn quả có múi. Ông Thân tâm sự: “Từ cuộc sống phụ thuộc vào việc trồng lúa rẫy bấp bênh, hiện giờ tôi đã biết nuôi thêm con bò, con dê, đặc biệt còn biết trồng rừng kinh tế, cây ăn quả… nên cuộc sống đầy đủ hơn, con em được đến trường học cái chữ. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của NHCSXH”.
Còn gia đình bà Đinh Thị Xoan, người dân tộc Chứt ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa sử dụng vốn vay chính sách để mở rộng chuồng trại chăn nuôi bò, 35 con lợn rừng, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Đến nay, bà đã trả nợ hết tiền vay ngân hàng trước kỳ hạn và trở thành gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu nơi vùng cao biên giới. Bà Xoan chia sẻ: “Cán bộ tín dụng chính sách rất tận tình, chu đáo mang tiền của Chính phủ về tận trụ sở UBND xã cho dân nghèo vay vốn làm ăn”.
Lên miền núi cao Minh Hóa trong những ngày này mới thấy rõ ý nghĩa của đồng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, giúp từng hộ nghèo và từng hộ đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều, Chứt, Rục, Aren… ở các thôn, bản khó khăn phát triển sản xuất, ổn định, cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước những năm qua vẫn luôn được các cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại nắng mưa, thiên tai, dịch bệnh chuyển tải đầy đủ, kịp thời về tận thôn, bản không những giúp các hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS khôi phục, phát triển sản xuất mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm. Bà con đã biết tự thân vận động, hăng hái lao động, trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm thương phẩm, phát triển kinh tế gia đình mạnh mẽ.
Khẳng định vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng đối với việc giảm nghèo ở vùng cao biên giới, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Minh Hóa Đinh Minh Hương cho biết: Hơn 420 tỉ đồng vốn tín dụng ưu đãi đã lồng ghép với các chương trình dự án khác giúp địa phương giảm được 4% hộ nghèo/năm và sớm đưa miền núi cao hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Nhìn rộng ra cả vùng miền núi tỉnh Quảng Bình, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giảm hộ đói - nghèo vùng đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm, số hộ có thu nhập khá trở lên tăng không ngừng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 hộ đồng bào DTTS đạt danh hiệu thi đua SXKD giỏi; trong đó, trên 500 hộ thu nhập trên 30 triệu đồng/hộ/năm.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài cho biết: Nguồn vốn ưu đãi được coi như chìa khóa mở cửa thoát nghèo và bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. NHCSXH đã ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, đầu tư trực tiếp có trọng tâm, trọng điểm, với 100% hộ đồng bào DTTS vay vốn gần 1.000 tỉ đồng để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, cùng các cấp, các ngành, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đưa vốn đến với nhiều hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS khó khăn, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên miền đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” này.

Minh Uyên

Các tin bài khác