Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả chính sách cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

02/11/2021
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến ngày 25.10.2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã giải ngân cho 23 người sử dụng lao động, với số tiền gần 4,4 tỉ đồng để trả lương cho 1.759 lượt người lao động.
An giang

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khảo sát việc thực hiện chính sách cho vay đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang

Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang Trần Thế Loan cho biết: Nhằm kịp thời thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chi nhánh đã phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, phát hành công văn gửi UBMTTQVN tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc phối hợp thực hiệc chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Theo đó, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp để tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất. Đồng thời, phân công cán bộ tiếp cận, hướng dẫn khách hàng có nhu cầu vay vốn và tiếp nhận đề nghị vay vốn của khách hàng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, tư vấn tháo gỡ khó khăn về vấn đề vay vốn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, chi nhánh còn thành lập tổ hỗ trợ các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện trong việc hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ thực hiện cho vay trả lương cho người lao động.
Qua rà soát danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp, chi nhánh đã cử cán bộ liên hệ, thông tin trực tiếp với người sử dụng lao động về chủ trương cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Qua đó, đã tiếp cận, thông tin đến 1.376 doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với 34.971 người lao động.
Đến 25.10.2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ của 23 doanh nghiệp đề nghị vay vốn, với số tiền gần 4,5 tỉ đồng để trả lương cho 1.791 lượt người lao động. Đến nay, đã giải ngân cho 23 doanh nghiệp, với số tiền gần 4,4 tỉ đồng để trả lương cho 1.759 lượt người lao động. Trong đó, có 21 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho người lao động và 2 doanh nghiệp vay để trả lương phục hồi sản xuất, với lãi suất cho vay 0%, thời gian vay 11 tháng, không cần thế chấp tài sản.
Nhằm tiếp tục thực hiện thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách để mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất. Đồng thời, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác về kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh để các cấp, các ngành giám sát đảm bảo thực hiện chính sách công khai, minh bạch.  
Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang sẽ phối hợp các ngành tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có phát sinh của người sử dụng lao động trong quá trình tiếp cận nguồn vay vốn trả lương cho người lao động theo các nghị quyết của Chính phủ.

M.L

Các tin bài khác