Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

22/11/2021
(VBSP News) UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phát động “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại Điểm giao dịch xã cố định của NHCSXH. Tại buổi lễ phát động có nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiết kiệm với số tiền lên đến hơn 350 triệu đồng.

nghe an

Việc phát động “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo nguồn lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, những lao động trên địa bàn có nhu cầu tạo việc làm, đặc biệt là các lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Có thể nói, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tà Cạ triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trở thành phong trào xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Mây Trắng

Các tin bài khác