- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 22/11/2021 @ 2:14 chiều In Tin mới cập nhật | Comments Disabled

nghe an [3]

Việc phát động “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo nguồn lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, những lao động trên địa bàn có nhu cầu tạo việc làm, đặc biệt là các lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Có thể nói, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tà Cạ triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trở thành phong trào xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/gui-tien-tiet-kiem-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-2.html

URLs in this post:

[1] Nguồn vốn huy động từ xã hội góp phần thay đổi diện mạo nông thôn: https://vbsp.org.vn/nguon-von-huy-dong-tu-xa-hoi-gop-phan-thay-doi-dien-mao-nong-thon.html

[2] Kỳ Sơn tăng cường thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: https://vbsp.org.vn/nhcsxh-huyen-ky-son-thuc-hien-hieu-qua-muc-tieu-kep.html

[3] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/11/nghe-an.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.