Quảng Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách gắn với mục tiêu giảm nghèo

20/09/2022
(VBSP News) Sáng ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78).
quang binh1

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh: Nghị định 78 là dấu mốc có tính quyết định đối với mô hình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, riêng có của Việt Nam, mô hình đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, các quốc gia đánh giá cao về những đóng góp quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Clip: Tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Đối với Quảng Bình, tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm và trong từng giai đoạn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2021 còn 6,52%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,38%.

quang binh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã ủy thác qua NHCSXH.
Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (hộ nghèo, giải quyết việc làm, HSSV có hoàn cảnh khó khăn) với tổng dư nợ là 190 tỷ đồng, trong 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã giải ngân 26 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay đạt 13.047 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/8/2022 đạt 4.233 tỷ đồng với 22 chương trình tín dụng và 80.085 khách hàng đang còn dư nợ, tăng hơn 4.042 tỷ đồng và gấp 21,2  lần so với thời điểm nhận bàn giao, bình quân tăng 202,1 tỷ đồng/năm, dư nợ bình quân là 52,8 triệu đồng/khách hàng. Trong 20 năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi đã hỗ trợ hơn 198,7 nghìn lượt hộ thoát nghèo; thu hút và tạo việc làm cho gần 62 nghìn lượt lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Nghị định 78. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý đặc thù để triển khai có hiệu quả hơn nữa tín dụng chính sách xã hội.
Cùng đó, các cấp ủy tổ chức triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay cho người nghèo các các đối tượng chính sách; tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

quang binh 3

quang binh 4

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định 78 được khen thưởng

Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định 78 đã được NHCSXH Việt Nam, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen và Vinh danh.

Đặng Nguyệt

Các tin bài khác