Thừa Thiên - Huế: Tín dụng chính sách là trụ đỡ giảm nghèo

20/09/2022
(VBSP News) UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.
M_20220920_chinhsach3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Chất lượng tín dụng được nâng cao
Nghị định 78 là dấu mốc có tính quyết định cho một mô hình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả. Cùng với Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế dù còn khó khăn trong thu ngân sách, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị cấp huyện quan tâm bố trí nguồn vốn từ sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền đạt gần 168 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và chi nhánh NHCSXH tỉnh; thực hiện tốt phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của 141 Điểm giao dịch xã và 2.340 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Clip: Tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai hơn 20 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt 3.623 tỷ đồng, với gần 90 nghìn khách hàng còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 16,38%/năm, dư nợ bình quân trên khách hàng đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên với tỷ lệ nợ quá hạn 0,05% và nợ khoanh là 0,03%, thấp hơn toàn quốc (tỷ lệ nợ quá hạn là 0,23%, nợ khoanh là 0,45%).

M_20220920_chinhsach2

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Doanh số cho vay trong 20 năm qua đạt trên 13.621 tỷ đồng, với trên 717 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng. Nguồn vốn chính sách đã giúp trên 45 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải các chi phí học tập; trên 223.904 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền giải ngân 204,8 tỷ đồng đối với các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2010 từ 21,17% xuống còn 4,93% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025; góp phần giúp 64/94 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 02 huyện hoàn thành và đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
Vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng tại địa phương
Động lực cho các đối tượng chính sách
Thẳng thắn thừa nhận một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị định 78 như: nguồn vốn tín dụng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đối tượng chính sách, nhất là nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm. Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh đang chiếm tỷ trọng thấp (4,6%); việc lồng ghép hoạt động vay vốn tín dụng chính sách với các hoạt động hỗ trợ khác ở một số nơi chưa đạt hiệu quả cao.

M_20220920_chinhsach1

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 - 2022 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 1630 của Thủ tướng Chính phủ. Các Sở, ban ngành liên quan xây dựng đề án bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển du lịch, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn toàn tỉnh. UBND các cấp, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, gắn với các chương trình kinh tế xã hội của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ưu tiên dành nguồn ngân sách địa phương chuyển qua NHCSXH, phấn đấu nâng dần tỷ lệ nguồn vốn ủy thác địa phương bằng mức trung bình chung toàn quốc
Đồng thời, yêu cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ; chấp hành đúng cơ chế hoạt động của NHCSXH một cách an toàn và hiệu quả.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong triển khai thực hiện Nghị định 78. Để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý đặc thù.
Tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng phải thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép giữa vay vốn NHCSXH với áp dụng KHKT, đào tạo nghề. Tập trung công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, lồng ghép hoạt động vay vốn tín dụng chính sách với các hoạt động khác để hiệu quả cao. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ để thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

M_20220920_chinhsach4

Các cá nhân, tập thể được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Nhân dịp này, Thống đốc NHNN Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị định 78; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc chỉ đạo và triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Hoàng Loan

Các tin bài khác