Thừa Thiên - Huế tập trung vốn cho vay hộ đồng bào DTTS

20/08/2022
(VBSP News) Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025) (Nghị định 28), chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang chủ động tích cực triển khai giải ngân hiệu quả nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.
image001

Hộ đồng bào DTTS ở huyện A Lưới nhận nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở

Trên cơ sở nguồn vốn theo Nghị định 28 được Trung ương phân bổ hơn 28,9 tỷ đồng, chi nhánh đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn tín dụng này về cho các huyện, thị xã gồm: A Lưới 22 tỷ đồng; Nam Đồng 5 tỷ đồng; Phú Lộc 850 triệu đồng và TX Hương Trà 1,1 tỷ đồng để cho vay.

Tính đến ngày 19/8/2022, chi nhánh đã cho vay 360 triệu đồng cho 9 hộ nghèo là hộ đồng bào DTTS vay vốn để hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong đó, 4 hộ tại huyện Nam Đông vay 160 triệu đồng và 5 hộ ở huyện A Lưới vay 200 triệu đồng. Đây là những hộ đồng bào DTTS đầu tiên trên địa bàn 2 huyện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 28.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 28, trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tăng cường tuyên tuyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 để phổ biến rộng rãi đến mọi người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ vay vốn, giải ngân kịp thời đến tận tay người vay. Đi đôi với công tác giải ngân vốn vay, chi nhánh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn và trả nợ của hộ vay, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn vay khi đến hạn.

Thanh Tuấn

Các tin bài khác