20 năm qua Hà Nội có hơn 2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

20/08/2022
(VBSP News) Trong 20 năm qua, hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn TP Hà Nội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng số tiền 42.538 tỷ đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của nước ta.
image001

Người dân đến nhận vốn vay giải ngân tại Điểm giao dịch xã

Tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

NHCSXH huyện Thanh Oai trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Thanh Oai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Huyện đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tín dụng trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo an toàn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Những kết quả đạt được 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tin dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tương tự, tại quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch UBND quận Trịnh Thị Dung cho biết: 20 năm đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với 8/8 phường trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Với trên 33.600 lượt khách hàng được vay vốn; trong đó có 13 nghìn lượt khách hàng là hộ nghèo, 528 lượt khách hàng là hộ cận nghèo vay vốn đã góp phần giúp cho các hộ vay thoát nghèo. Đồng thời, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động/năm, giúp cho gần 100 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập, 3.800 lượt người lao động được trả lương trang trải cuộc sống trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19…

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. 

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của quận. Đặc biệt đã góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận, từ năm 2018 đến nay, quận không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017 là 0,11% (62 hộ) giảm xuống còn 0,03% (23 hộ) vào cuối năm 2021.

Vì mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững

Theo Phó Tổng Giám đốc NHCSXH kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh, thời gian qua, thành phố đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách khác thông qua NHCSXH. Trong 20 năm qua, hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách của thành phố được vay vốn, với số tiền 42.538 tỷ đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, thành phố đã chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ 334 tỷ đồng, đến nay, chi nhánh đã và đang thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt trên 12.770 tỷ đồng với gần 255 nghìn khách hàng vay vốn, tăng gần 12.440 tỷ đồng, gấp 38,2 lần so với thời điểm nhận bàn giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp 243 nghìn hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 808 nghìn lao động; giúp hơn 148 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo 775 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.300 ngôi nhà cho hộ nghèo; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hà Nội là thành phố có dân số đông, mặc dù được quan tâm bổ sung hàng năm nhưng nguồn vốn chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trong khi đòi hỏi về vốn để hỗ trợ tạo việc làm còn rất lớn. Đặc biệt, những năm gần đây, dịch cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, đối tượng chính sách, tác động tiêu cực đến việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đề nghị thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hàng năm, bổ sung nguồn vốn để cho vay giải quyết việc làm, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Thiện Tâm

Các tin bài khác