Dấu ấn 20 năm triển khai tín dụng chính sách tại Cao Bằng (CBTV - 16.8.2022)