Các quận, huyện tại Hà Nội tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

27/06/2022
(VBSP News) Thực hiện chủ trương của cấp trên, tại thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

son tay

Tại Hội nghị tổng kết do UBND thị xã Sơn Tây tổ chức, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây và sự phối hợp của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc triển khi tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

son tay 2

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội chức mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

tay ho

Tại Hội nghị tổng kết do UNBD quận Tây Hồ tổ chức, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế đã chúc mừng và đánh giá cao sự quan tâm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, các tập thể, cá nhân liên quan và tập thể lãnh đạo, cán bộ NHCSXH quận Tây Hồ trong triển khai tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

ba vi

Tại Ba Vì, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đã chúc mừng và trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, các quận, huyện, thị xã cũng đã quan tâm giành một phần ngân sách ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Điều này cho thấy sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

thuong tin

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thường Tín vinh dự được UBND huyện tặng Giấy khen

Phát biểu tại các Hội nghị tổng kết, Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Điểm giao dịch xã để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

thanh thai

UBND huyện Thạch Thất tổ chức thành công Hội nghị. Sau 20 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp huyện Thạch Thất tăng thu nhập bình quân đầu người từ 11 triệu đồng/người/năm lên 75 triệu đồng/người/năm

dong da

Đến ngày 31/5/2022, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH quận Đống Đa đạt trên 234 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng so với ngày đầu thành lập. Toàn quận đã có trên 35.000 lượt khách hàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, trong đó, hỗ trợ cho vay trên 6.000 lượt hộ nghèo, 5.000 lượt hộ cận nghèo, trên 3.000 lượt hộ mới thoát nghèo, gần 21.000 lao động…

my duc

20 năm qua, NHCSXH huyện Mỹ Đức đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, với tổng doanh số cho vay đến 31/5/2022 đạt hơn 1.866 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 546,9 tỷ đồng với 12.309 khách hàng dư nợ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13,7%

dan phuong

Nguồn vốn chính sách của Chính phủ được NHCSXH huyện Đan Phượng triển khai thực hiện đã đến với 100% các thôn, cụm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, giúp cho hơn 76.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Từ đó, giúp hơn 31.000 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 15.000 lao động, xây dựng và cải tạo sửa chữa được hơn 37.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho hơn 4.500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 396 hộ nghèo làm nhà ở,…

soc son

Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong 20 năm qua. Hàng nghìn hộ đã vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi, ổn định cuộc sống, 5.200 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, 46.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn được xây mới và cải tạo…

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn quận Hà Đông được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn quận Hà Đông được khen thưởng

dan phuong

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu chính sách đã được triển khai đến với 100% các thôn, cụm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đan Phượng, giúp cho hơn 76.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển SXKD

phu xuyen

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng đã được triển khai đến với 100% các thôn, xóm, cụm dân cư trên địa bàn huyện Phú Xuyên, giúp cho hơn 24.051 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 46.900 ngàn lao động, xây dựng và cải tạo sửa chữa được hơn 45.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho hơn 7.400 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 840 hộ nghèo làm nhà ở…

chuong my

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã góp phần giúp cho trên 19,6 nghìn lượt hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 16 nghìn lao động; trên 36.600 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng và cải tạo trên 33.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

thanh oai

Thực hiện Nghị định 78, toàn huyện Thanh Oai đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được gần 76.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến 31/5/2022 đạt trên 490,9 tỷ đồng, tăng hơn 472,6 tỷ đồng, gấp 26,8 lần so với khi thành lập. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Oai xuống còn 0,43% (tương đương 272 hộ) đầu năm 2022 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025

thanh xuan

Trong gần 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân. Tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH quận Thanh Xuân đạt hơn 249,6 tỷ đồng, tăng hơn 245,8 đồng so với thời điểm mới thành lập. Đến nay gần 27.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; góp phần giúp 837 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 19.500 lao động; 25 khách hàng mua nhà ở xã hội, 4 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 1.924 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dich COVID-19

quoc oai

Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Quốc Oai 20 năm qua đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo

ung hoa

Trong 20 năm qua, nguồn vốn chính sách đã được triển khai đến với 100% thôn, xóm, cụm dân cư ở huyện Ứng Hòa, giúp cho 142.926 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn chính sách

thanh tri

Tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ cũng đã được NHCSXH triển khai kịp thời, hiệu quả trên địa bàn huyện Thanh Trì trong suốt 20 năm qua. Nhiều cá nhân, tập thể đã được khen thưởng

nam tu liem

Trong 20 năm qua, nguồn vốn chính sách được đầu tư đến 100% phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, giúp cho 15.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, 6.800 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 13.276 lao động, 443 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập,…

ba dinh

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện đang triển khai 6 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 301 tỷ đồng với 4.177 khách hàng được vay vốn

hoai duc

Thông qua mô hình hoạt động NHCSXH, 20 năm qua, nguồn vốn chính sách đã giúp cho 20.820 lượt hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Hoài Đức được vay vốn, trong đó có 5.192 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. Vốn vay cũng giúp cho trên 5.200 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo 17.400 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng, sửa chữa được 123 ngôi nhà cho hộ nghèo…

hai ba trung

Tại quận Hai Bà Trưng, 20 năm qua, nguồn vốn chính sách đã giúp 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt lao động có vốn để SXKD. Từ đó giúp cho trên 1.500 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, 259 HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được vay vốn học tập…

z3544030008386_38f7093400a2

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, NHCSXH quận Hoàng Mai đã tập trung nguồn lực cho 48.544 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số đạt 1.094 tỷ đồng. Qua đó, giúp 1.725 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 51.028 lao động; giúp 343 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không phải bỏ học vì khó khăn về tài chính…

hoan kiem

Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, NHCSXH Quận Hoàn Kiếm đã và đang triển khai 5 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt trên 150 tỷ đồng, góp phần giúp 1.200 hộ thoát nghèo. Tổng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn quận đạt trên 173 tỷ đồng, tăng gấp 43 lần so với 20 năm trước

long bien

Trong 20 năm qua, NHCSXH quận Long Biên đã giải ngân cho 38.465 lượt hộ gia đình vay vốn dụng chính sách, trong đó có 9.992 lượt hộ nghèo, 8.161 lượt hộ cận nghèo, 4.791 lượt hộ mới thoát nghèo, 378 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn, 15.105 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm

me linh

Trong 20 năm qua, toàn huyện Mê Linh đã có hơn 54.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp trên 14.000 lượt hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 19.000 lao động, giúp cho trên 5.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hơn 35.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới, sửa chữa; giúp 605 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở…

gia lam

Trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, huyện Gia Lâm đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay 12 chương trình với gần 77 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Từ đó, góp phần giúp cho trên 9,5 nghìn lượt hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho gần 24 nghìn lao động; giúp cho trên 500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây mới và cải tạo gần 45 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;…

Các tin bài khác