Tín dụng chính sách ở Gia Lai là trụ cột giảm nghèo bền vững

17/08/2022
(VBSP News) Không chỉ nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đưa chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ thực sự mang lại hiệu quả tích cực.
91a146bbf4c3a367f50e404c95c5f4b2

Người dân Gia Lai đẩy mạnh chăn nuôi bò từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Chủ động, tích cực khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách
Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và hoạt động tín dụng chính sách, nhưng chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai Lê Văn Chí cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh và UBND các huyện ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền 39,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển 20 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện chuyển 19,4 tỷ đồng.
Đến 30/6/2022, đã có 13/17 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện việc chuyển vốn ngân sách ủy thác. Cụ thể: TP Pleiku 3 tỷ đồng, thị xã Ayun Pa 2 tỷ đồng; các huyện: An Khê 3 tỷ đồng, Kbang 2 tỷ đồng, Chư Prông 1,5 tỷ đồng, Đức Cơ, Krông Pa, Đăk Pơ, Ia Pa, Ia Grai, Kông Chro, Phú Thiện 1 tỷ đồng/huyện và Chư Pưh 900 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt hơn 865,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 15% tổng nguồn vốn, tăng hơn 133,1 tỷ đồng so đầu năm 2022, đạt 190% so với kế hoạch giao. Một số huyện có số dư huy động tăng cao so với đầu năm như: Chư Pưh tăng hơn 11,1 tỷ đồng, Kbang tăng hơn 10,2 tỷ đồng, Ia Grai tăng hơn 9,4 tỷ đồng…
Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay của chi nhánh đạt hơn 1.408 tỷ đồng, với hơn 36.690 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ đạt hơn 5.797 tỷ đồng, tăng hơn 521 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt gần 10% và đạt trên 99% kế hoạch, với 146.739 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 40 triệu đồng/hộ/năm, tăng 2,7 triệu đồng so với đầu năm.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11 được Trung ương phân bổ là 404,97 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi nhánh đã giải ngân hơn 158 tỷ đồng, cho 3.138 lượt hộ vay vốn, đạt gần 90% kế hoạch giao.
Cụ thể, chương trình cho vay giải quyết việc làm số tiền là 120 tỷ đồng, với 2.583 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; chương trình cho vay nhà ở xã hội số tiền là hơn 32 tỷ đồng, với 102 khách hàng vay vốn, đạt gần 65% kế hoạch giao; chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến số tiền là hơn 4,3 tỷ đồng, với 433 khách hàng vay vốn, đạt trên 99% kế hoạch giao; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng, với 20 khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao.
Bên cạnh thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai còn triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi  đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn tín dụng chính sách ở Gia Lai đã giúp cho 7.073 lượt hộ nghèo, 5.999 lượt hộ cận nghèo và 2.074 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho 7.392 lao động; xây dựng hơn 100 căn nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp; giúp 230 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 433 học sinh mua máy tính trang bị phục vụ cho việc học trực tuyến; xây dựng và cải tạo hơn 18.754 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ cho 20 cơ sở giáo dục mầm non, tư thục ngoài công lập tiếp tục duy trì hoạt động…
Có thể khẳng định, trong những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã huy động được nguồn vốn tăng trưởng nhanh, nợ quá hạn thấp, vốn tín dụng chính sách xã hội tạo những chuyển biến tích cực trên vùng đất Bắc Tây Nguyên. Thời gian tới, những cán bộ tín dụng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đưa nhanh nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ đắc lực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Nguyễn Văn Chiến

Các tin bài khác