Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

20/10/2021
(VBSP News) Hoạt động trên địa bàn huyện có đặc thù là đồng bào DTTS chiếm trên 80% dân số, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập (Phú Thọ) tập trung vào chương trình cho vay đồng bào DTTS. Nhờ 14 chương trình tín dụng đang được triển khai, nhiều gia đình chính sách, đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đây là công cụ kinh tế quan trọng, hữu hiệu, cần tiếp tục được phát huy nhằm góp phần đạt được các mục tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Phu tho

Vay vốn chính sách, chị Phùng Thị Hà đầu tư nuôi bò sinh sản

Gia đình chị Phùng Thị Hà ở khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh là một trong những hộ gia đình được vay vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập để phát triển kinh tế theo chương trình tín dụng dành cho đối tượng DTTS. Với số vốn vay, gia đình chị đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, tạo thu nhập từ chăn nuôi nên các con được học hành tiến bộ. Từ chỗ là hộ nghèo đến nay, gia đình đã thoát nghèo và được tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng nguồn vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, tạo đà cho việc thoát nghèo bền vững.
Để nguồn vốn thực sự trở thành người bạn đồng hành của đồng bào DTTS, cán bộ tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập luôn bám sát cơ sở, phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xem xét, thẩm định kỹ, chính xác những trường hợp hộ vay vốn gặp rủi ro do thiên tai dịch bệnh, để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền cho áp dụng biện pháp xóa nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ.
Để giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn vay thuận lợi, Phòng giao dịch còn phục vụ khách hàng tại Điểm giao dịch đặt tại trụ sở của 17 UBND xã. Đến nay, ngoài chương trình tín dụng dành riêng cho đối tượng là đồng bào DTTS, các chương trình khác như: cho vay hộ nghèo, HSSV, SXKD vùng khó khăn… đều có đối tượng vay là người DTTS. Đến nay, tổng dư nợ của 14 chương trình tín dụng đang được triển khai đạt trên 485 tỉ đồng, với trên 10.200 hộ còn dư nợ; trong đó, 80% là hộ đồng bào DTTS, dư nợ bình quân đạt 47,3 triệu đồng/hộ.
Ngoài ra, cán bộ tín dụng chính sách còn tích cực tuyên truyền, khuyến khích hộ vay vốn nêu cao ý thức hoàn trả vốn, nộp lãi đúng quy định. Nhờ vậy, tổng nợ xấu toàn huyện là 359 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ; trong đó, có 4 xã không có nợ quá hạn là: Đồng Thịnh, Nga Hoàng, Mỹ Lung và Mỹ Lương.
Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Lập Trần Xuân Huế cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào DTTS, từ mặc cảm, tự ti, nay bà con mạnh dạn vay vốn làm ăn có hiệu quả, dần nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ quản lý SXKD, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng khác ở địa phương”.
Có thể khẳng định, công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Yên Lập được thực hiện nhờ “bà đỡ” là NHCSXH. Các chương trình cho vay đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Đặc biệt, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giúp đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng, phát triển quê hương.

Bài và ảnh Cao Hương

Các tin bài khác