Tỷ lệ hộ nghèo của Ninh Bình còn 3% (VTV1 - 11h00 - 20.9.2022)