Thanh Hóa hỗ trợ việc làm cho 91 nghìn lao động (VTV1 - 17h00 - 20.9.2022)