Vốn tín dụng chính sách phát huy vai trò “bệ đỡ” cho hộ nghèo Bến Tre

20/09/2022
(VBSP News) Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH Đỗ Thị Thu Thảo, đại diện các Sở, ban ngành trong tỉnh.
ID2022920182258664_20092022_2022920182356118 (1)

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 20 năm qua, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt 10.120 tỷ đồng, với gần 700 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Từ 124,7 tỷ đồng dư nợ nhận bàn giao khi mới thành lập với 3 chương trình tín dụng, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đang triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt trên 3.284 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với năm 2003. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên; tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 4,28% xuống còn 0,22%.

Clip: Tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Tuy còn là một tỉnh nghèo, nhưng hằng năm, Tỉnh ủy Bến Tre đã cân đối ngân sách ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 106,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 65,9 tỷ đồng; ngân sách các huyện, thành phố 32,4 tỷ đồng; nguồn chủ đầu tư khác 8,3 tỷ đồng.
Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp gần 116.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 45.000 lao động từ cho vay giải quyết việc làm; giúp gần 46.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 440.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng mới, mua 10.587 căn nhà ở xã hội; giúp 38 lượt người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vay vốn để trả lương cho trên 5.000 lao động…

thao

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Công tác triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua đã khẳng định được chủ trương thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là đúng đắn. Hoạt động tín dụng chính sách đã đạt phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khẳng định: Nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự họ vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc; góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen, tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn, hiệu quả, tránh việc trục lợi chính sách.

ID2022920182258664_20092022_2022920182417993

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đánh giá cao kết quả triển khai Nghị định 78 trong suốt 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thay mặt HĐQT NHCSXH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của NHCSXH trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, cần duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù, nâng tầm các chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong giai đoạn tiếp theo.
Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo củng cố và kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng. Các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.
Mặt khác, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép giữa vay vốn NHCSXH với áp dụng KHKT, đào tạo nghề; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở…
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; 26 tập thể, 29 cá nhân được UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 78 trong 20 năm qua.

ID2022920182258664_20092022_2022920182411493

ID2022920182258664_20092022_2022920182448

Chương Đài

Các tin bài khác