Long An thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội 20 năm qua

20/09/2022
(VBSP News) UBND tỉnh Long An vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hoà; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế.
Long An1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa phát biểu tại Hội nghị

Qua 20 năm triển khai, thực hiện Nghị định 78, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Long An đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 4.700 tỷ đồng (tăng 50 lần so với thời điểm trước khi triển khai Nghị định 78). Về nguồn vốn huy động xã hội cũng đạt tăng trưởng khá cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến nay đạt 1.314 tỷ đồng, chiếm 27,92% trên tổng nguồn vốn. Ngoài ra, các chương trình tín dụng chính sách được bổ sung qua các năm, đa dạng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi.

Clip: Tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, giúp gần 353.000 lượt hộ nghèo được vay vốn để SXKD với số tiền 2.721 tỷ đồng. Qua đó, hơn 85.000 hộ đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 9,8% (giai đoạn 2001 - 2025), xuống còn 1,3% (tính từ 1/6/2022 theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025).

Long An 2

Nhân dịp tổng kết 20 năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải (bên trái); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa (giữa) tặng bức trướng cho chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 115/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4/15 đơn vị huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Đạt kết quả trên, cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội của tỉnh Long An luôn được thường xuyên được củng cố và nâng cao thông qua việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An bình xét cho vay công khai dân chủ, đúng đối tượng; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về trách nhiệm trả nợ, sử dụng vốn đúng mục đích. hường xuyên quan tâm đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để đảm bảo sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách có hiệu quả; tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận những kết quả đạt được của chi nhánh NHCSXH tỉnh trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội trong thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, nguồn vốn tín dụng chính sách vào NHCSXH nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng bảo đảm cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Long An 3

Long An 4

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận thưởng tại Hội nghị

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành, UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác chính sách tín dụng ưu đãi những năm qua. Đồng thời, NHCSXH Việt Nam cũng vinh danh nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh.

Lê Ngọc

Các tin bài khác