Tín dụng chính sách là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo

19/09/2022
(VBSP News) Sáng ngày 19/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Văn Thi; Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Đào Xuân Yên.
17

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã phát huy hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các hệ thống các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78, nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ 3 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện cho vay 22 chương trình ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 31/8/2022 đạt gần 11.900 tỷ đồng, tăng hơn 11.461 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 130,7%, với hơn 246.000 hộ còn dư nợ.
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Thanh Hóa đã góp phần giúp trên 321.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 91.000 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, hơn 11,3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn, giúp hơn 448,3 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 637.000 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hơn 40.500 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó có gần 2.600 căn nhà ở phòng, tránh bão, lụt; hơn 1.000 căn nhà ở xã hội, 14 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 841 người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Clip: Tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động TDCS trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH tại địa phương, cụ thể: cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quan tâm bố trí địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của NHCSXH tại 100% các Điểm giao dịch cấp xã; chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn…

16

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động tín dụng chính sách nói chung, hoạt động của NHCSXH nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh đã làm tốt công tác điều hành, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của NHCSXH. Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, phương thức cho vay được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội, mạng lưới gồm 108 Điểm giao dịch cấp xã và 1.567 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp các địa bàn, đã giúp chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội to lớn.
Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; đóng góp tích cực trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Thành tựu đạt được của tín dụng chính sách được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng có của NHCSXH khác với các tổ chức tín dụng tại địa phương.
Hội nghị thống nhất đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó, có một số mục tiêu như: căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các năm, phấn đấu tăng trưởng tín dụng hằng năm đạt từ 8 - 10%; hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ; nguồn vốn ngân sách địa phương được bổ sung hằng năm từ 60 tỷ đồng trở lên; đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của NHCSXH trong thời kỳ mới.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhất trí cao với các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, xây dựng kế hoạch, đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

18

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động của NHCSXH và của tỉnh về tín dụng chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trong toàn xác định rõ tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống NHCSXH hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Lồng ghép các mục tiêu hoạt động tín dụng chính sách vào các kế hoạch hoạt động của ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn cách làm ăn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phải thực hiện đúng, đầy đủ, có hiệu quả các công đoạn mà NHCSXH đã ủy thác, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn bảo đảm hiệu quả bền vững; nắm chắc tình hình sử dụng vốn của hộ vay, có các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, phù hợp để các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả; tuyên truyền nâng cao ý thức trả nợ đúng hạn của hội viên tham gia vay vốn. Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp cần phát huy tốt hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên để huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện tốt hơn nữa Nghị định 78 của Chính phủ ở địa phương.

1

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và tham luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và công tác nhận ủy thác của NHCSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động triển khai, tham mưu với cấp có thẩm quyền cải cách thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

10

11

9

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 51 cá nhân, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng nhiều Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 - 2022.

PV

Các tin bài khác