Hỗ trợ người dân vùng bãi ngang và hải đảo thoát nghèo (VTV1 - 18h00 - 18.9.2022)