Long An thực hiện hiệu quả cho người nghèo vay vốn

(VBSP News) Gần 20 năm qua, nguồn vốn chính sách của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực hiện đã và đang giúp cho hàng nghìn người dân ở tỉnh Long An có thêm nguồn vốn để SXKD, phục vụ đời sống và thực sự trở thành điểm tựa không thể thiếu đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Phóng sự ảnh của phóng viên Trung Việt vừa tác nghiệp ở Long An, chúng tôi xin giới thiệu dưới đây sẽ thấy hiệu quả của nguồn vốn vay chính sách. Mời quý vị đón xem!