Mùa xuân đẹp giàu trên quê hương Hưng Yên

(VBSP News) Năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã giúp 21.640 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhờ đó giúp 5.292 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm cho 7.579 lao động; cải tạo hơn 20 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Qua đó, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2023 đạt hơn 4.100 tỷ đồng với 71.673 hộ còn dư nợ; trong đó, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là hơn 4.094 tỷ đồng chiếm 99,6% tổng dư nợ toàn tỉnh.
Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT sẽ phần nào phản ánh hiệu quả của đồng vốn chính sách tại tỉnh Hưng Yên thời gian qua.