Tín dụng chính sách giúp bà con vùng cao Bắc Kạn vượt nghèo

(VBSP News) Đến hết tháng 11/2023, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt gần 3 nghìn tỷ đồng với 43.983 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tạo tiền đề giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, cải tạo vườn đồi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần quan trọng cho mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh, xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Những hình ảnh dưới đây của Trần Việt sẽ là minh chứng rõ nét kết quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh.