Ninh Bình thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP

(VBSP News) Sau hơn 2 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Bình có 7.954 khách hàng được vay vốn, với tổng dư nợ đạt hơn 536 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 380 tỷ đồng với 6.478 khách hàng vay vốn; cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 136 tỷ đồng với 377 khách hàng vay vốn; cho vay HSSV mua máy tính học tập trực tuyến đạt hơn 15 tỷ đồng với 1.022 khách hàng vay vốn… Các chương trình cho vay ưu đãi đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 3,05% năm 2022 xuống còn 1,86% cuối năm 2023.