Cao Bằng: Tín dụng chính sách đồng hành cùng đồng bào DTTS vươn lên

(VBSP News) Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với đồng bào DTTS và tập trung ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phối hợp điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS nắm bắt nhu cầu, xây dựng kế hoạch, triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương dành một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nguồn vốn tín dụng chính sách căn bản làm thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS, giúp họ mạnh dạn vay vốn, đầu tư hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 92.900 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 28 nghìn lao động, giúp 22.400 HSSV hộ nghèo đồng bào DTTS vay vốn học tập… Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tính đến tháng 11/2023 đạt gần 3.900 tỷ đồng, với hơn 73 nghìn hộ còn dư nợ.