Tín dụng chính sách xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau

(VBSP News) Từ đầu năm 2023 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho hơn 60 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó, có hơn 7 nghìn hộ nghèo, gần 12 nghìn hộ cận nghèo, gần 3 nghìn hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; gần 500 hộ được vay vốn sửa chữa, xây mới, mua nhà ở xã hội; 3.058 hộ được vay vốn trang trải chi phí, mua sắm thiết bị học tập cho con em học tập; 2.007 hộ đồng bào DTTS vay vốn theo Nghị định số 28.
Tổng dư nợ 22 chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh đến tháng 10/2023 đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, tăng 1.261 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần giúp hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều lao động có việc làm ổn định, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên về đời sống của người dân Nghệ An khi được tiếp sức bởi nguồn vốn chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.