Phụ nữ Hạ Hòa giữ ấm nhà, yên làng, xã

07/08/2013
(VBSP News) Sau hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ ủy thác với NHCSXH, dư nợ qua tổ chức Hội Phụ nữ huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, kết quả cho vay năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích. Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, mà nhiều năm qua hội làm tốt vai trò "giữ ấm nhà, yên làng, xã".
Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở chi hội phụ nữ 11 đang chăm sóc vườn chè

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở chi hội phụ nữ 11 đang chăm sóc vườn chè

Theo số liệu của Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, dư nợ của hội đến hết tháng 6/2013 là trên 863 tỷ đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện Hạ Hòa nhận ủy thác gần 83 tỷ đồng. So với 4 hội, đoàn thể nhận ủy thác trong huyện thì quán quân thuộc về chị em phụ nữ. Nét đẹp này, đã trở thành truyền thống của phụ nữ Hạ Hòa mấy năm nay. Điều đáng nói hơn, với khoảng trên 4.100 lượt hộ được vay vốn, việc thu hồi vốn gốc phân kỳ, lãi hàng tháng, hàng quý đảm bảo 100%, không có nợ quá hạn.

Để đạt được kết quả khả quan, Hội Phụ nữ Hạ Hòa bằng nhiều cách quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, như: tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép các Hội nghị giao ban tháng, quý, viết tin bài về những gương điển hình vay vốn phát triển sản xuất và chăn nuôi có hiệu quả được tuyên truyền trên đài truyền thanh của huyện, xã. Hội Phụ nữ cơ sở làm tốt việc hướng dẫn các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức họp và rà soát đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn trình Ban giảm nghèo của xã và NHCSXH xét duyệt, cho vay đúng đối tượng; lập hồ sơ cho vay vốn, quản lý, sử dụng vốn đảm bảo chính xác, chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả. Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện lên kế hoạch kiểm tra, quy định rõ chỉ tiêu kiểm tra tới 100% cơ sở hội và ít nhất 50% Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua công tác kiểm tra, hội kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục, xử lý những trường hợp bình xét cho vay không đúng đối tượng, giúp các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả gắn với trách nhiệm trả lãi và gốc khi hết chu kỳ cho vay.

Cũng như toàn huyện Hạ Hòa lấy sản xuất nông nghiệp làm chính, Yên Kỳ là xã thuần nông với 2 sản phẩm chính là lúa và chè. Từ bao đời nay, người dân Yên Kỳ xem cây chè là cây xóa nghèo, là cây chủ đạo trong phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ xã đã liên kết với các Công ty chè đóng trên địa bàn để mở rộng diện tích chè sạch và tạo đầu ra nguyên liệu. Với sự giúp đỡ của trung tâm khuyến nông, Hội Phụ nữ huyện, Yên Kỳ thành lập “Câu lạc bộ chè sạch” với 130 hội viên tham gia, giúp nhau bổ sung kiến thức, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chế biến chè, đưa năng suất chè toàn xã đạt bình quân 25 tấn/ha.

Để có vốn cho các hội viên phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất, Hội Phụ nữ xã đã ký ủy thác với NHCSXH huyện trên 3 tỷ đồng, trên 200 lượt hội viên phụ nữ được vay vốn, sử dụng có hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên phụ nữ chi hội phụ nữ 11 chia sẻ: Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, lại có 3 cháu đang đi học nên chi phí hàng tháng rất tốn kém. Hội Phụ nữ xã đã ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và được NHCSXH cho vay 20 triệu đồng trong chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn. Được tiếp thêm sức, gia đình tôi đầu tư vào 5 sào ao thả cá, 2ha chè, kết hợp chăn nuôi lợn, gia cầm. Hai năm nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi 50 triệu đồng. Kinh tế gia đình phát triển, tôi cùng một số hội viên tiếp tục giúp đỡ gia đình các chị em khác còn nghèo khó, bằng tiền vốn, con giống, hướng dẫn kỹ thuật để họ cùng thoát nghèo bền vững như mình. “Thực tế ở Yên Kỳ và rộng ra cả huyện Hạ Hòa chỉ ra cho chị em chúng tôi thấy kinh tế ổn định, gia đình ấm no thì làng, xã cũng bình yên” - chị Thanh quả quyết.

Bài và ảnh Hồ Khánh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác