Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013

04/08/2013
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Hùng - Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã trình bày báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013. Theo đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT NHCSXH; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chuyển vốn ngân sách địa phương cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH giải ngân các chương trình tín dụng, tập trung đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi đến hạn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc…

Đồng chí Đỗ Minh Hùng - Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo

Đồng chí Đỗ Minh Hùng - Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo

Đến 30/6/2013, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 140 tỷ đồng so với năm 2012, đạt 98,9% kế hoạch năm. Tổng dư nợ là hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những thành tích đạt được của chi nhánh. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp chính quyền, Ban đại diện HĐQT các cấp cần có nhận thức đúng và đầy đủ về tổ chức cũng như hoạt động của NHCSXH, có trách nhiệm và tạo điều kiện hơn nữa đến hoạt động của ngân hàng và đề nghị trong thời gian tới NHCSXH tiếp tục khắc phục khó khăn đưa hoạt động của NHCSXH ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua cũng đã được trao tặng nhiều Bằng khen, Bảng vinh danh và khen thưởng của các Bộ, ngành, Chủ tịch HĐQT và của Tổng giám đốc NHCSXH.

Đồng chí Nghiêm Văn Tung (trái) - Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Thái Nguyên trao tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho đồng chí Đỗ Minh Hùng - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh

Đồng chí Nghiêm Văn Tung (trái) - Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Thái Nguyên trao tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho đồng chí Đỗ Minh Hùng - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh

Tập thể NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cũng được nhận Bằng khen của Bộ Xây dựng (Trong ảnh: Đồng chí Nghiêm Văn Tung (thứ 2 từ trái qua) chúc mừng và trao Bằng khen cho đại diện NHCSXH tỉnh Thái Nguyên)

Tập thể NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cũng được nhận Bằng khen của Bộ Xây dựng (Trong ảnh: Đồng chí Nghiêm Văn Tung (thứ 2 từ trái qua) chúc mừng và trao Bằng khen cho đại diện NHCSXH tỉnh Thái Nguyên)

Các cá nhân được nhận Bảng vinh danh của NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 10 năm qua

Các cá nhân được nhận Bảng vinh danh của NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 10 năm qua

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác