Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang họp phiên thường kỳ Quý III/2013

31/07/2013
(VBSP News) Ngày 30/7/2013 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III/2013 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang phát biểu kết luận phiên họp

Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang phát biểu kết luận phiên họp

Theo báo cáo, đến hết tháng 6/2013 tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đạt 1.808.856 triệu đồng, tăng 78.239 triệu đồng so với năm 2012, tỷ lệ tăng 4,52% và đạt 94,40% kế hoạch năm 2013; doanh số cho vay 231.407 triệu đồng với 21.045 lượt khách hàng vay vốn, tăng 73.728 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2012, tỷ lệ tăng 46,75%; doanh số thu nợ đạt 148.064 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2013 NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã tập trung xử lý nợ quá hạn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình cho vay hộ cận nghèo, xây dựng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ công tác; tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH theo đúng thời gian quy định, có nhiều hình thức khen thưởng, động viên kịp thời để cán bộ viên chức và người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kiên Giang đề nghị NHCSXH tỉnh tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Phối hợp với các Sở, ban ngành xử lý các khoản nợ xấu. Tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương để đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu trong Đề án nâng cao chất lượng tín dụng đã được Tổng giám đốc phê duyệt nhằm tạo bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Trần Thành Văn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác