NHCSXH tỉnh Quảng Ninh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

14/05/2015
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.
Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015

Trong 5 năm qua (2010 - 2015), NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã phát động 22 đợt thi đua ngắn và dài ngày. Các phong trào thi đua tiêu biểu như thi đua hoàn thành xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống, ngày thành lập NHCSXH, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo định kỳ, thi đua củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,…

Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, nỗ lực chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 7,3%/năm, chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần. Hiện, chi nhánh đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng, có tổng dư nợ đến nay đạt trên 1.600 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 là: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020”. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng bình quân nguồn vốn khoảng từ 8% - 10%/năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân từ 8% - 10%/năm, 97% số Tổ tiết kiệm và vay vốn huy động tiền gửi tiết kiệm, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 của NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cũng đã được biểu dương, khen thưởng.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác