Người luôn coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng là nhiệm vụ hàng đầu

14/05/2015
(VBSP News) Ngay từ khi đi vào hoạt động, NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phương tiện làm việc hầu như chưa có, với 04 cán bộ và dư nợ hơn 50 tỷ đồng, nhận bàn giao 03 chương trình của các TCTD. Trong thời gian này, chi nhánh phải vật lộn với thời gian, vừa tuyển dụng cán bộ, vừa tranh thủ cấp ủy, chính quyền địa phương thuê trụ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc, vừa phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể hoàn thành chỉ tiêu được giao, đưa hoạt động của chi nhánh đi vào nề nếp, ổn định.
Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Văn Trương (phải) thường xuyên đi cơ sở thăm các mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả

Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Văn Trương (phải) thường xuyên đi cơ sở thăm các mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả

Sau 13 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, NHCSXH là địa chỉ tin cậy giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện làm ăn, cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống. Bình quân hàng năm, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH cùng với các chương trình an sinh xã hội khác của tỉnh đã giúp cho trên 76 ngàn lượt hộ thoát nghèo, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương.

Đến nay, NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 82 Điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn và 1.646 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các địa bàn dân cư. Tổng dư nợ 1.260 tỷ đồng với 62.146 hộ vay, mức cho vay bình quân trên 20 triệu đồng/hộ. Trong thành tích đóng góp chung của tập thể cán bộ, viên chức NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, có vai trò lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Lê Văn Trương từ những ngày đầu thành lập với bao bộn bề khó khăn cho đến nay. Giữa năm 2003 đang là Phó giám đốc NHNNo&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được các cấp lãnh đạo tín nhiệm điều chuyển sang làm Giám đốc NHCSXH tỉnh. Từ đó đến nay, trên cương vị công tác của mình, Giám đốc Lê Văn Trương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động từ tỉnh xuống đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn; đồng thời, tạo mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể để tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện cho hoạt động của NHCSXH, đồng thời thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ của chi nhánh; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, viên chức và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ phát huy năng lực của mỗi người.

Giám đốc Lê Văn Trương cho biết, trong hoạt động cho vay, chất lượng tín dụng là một tiêu chí quan trọng. Do vậy, trong những năm qua, chi nhánh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thành lập các đoàn kiểm tra về cơ sở nhằm chấn chỉnh kịp thời hoạt động tại các Điểm giao dịch ở xã, phường, thị trấn của NHCSXH. Qua công tác phối hợp với chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể ở từng địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay đúng mục đích và tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, người vay đã nhận thức tốt hơn về sử dụng vốn đúng mục đích và nghĩa vụ trả nợ của mình, không còn tâm lý ỷ lại, trông chờ được Nhà nước cho không. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng qua từng năm được cải thiện tích cực. Nếu như tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ của năm 2003 là 47%, đến cuối năm 2012 chỉ còn 0,8% và đến nay chỉ còn 0,33%.

Với những kết quả đạt được 13 năm qua, Giám đốc Lê Văn Trương đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III.

Bài và ảnh Nhựt Thanh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác