NHCSXH tỉnh Nam Định chủ động huy động nguồn vốn tại chỗ để cho vay

26/03/2018
(VBSP News) Tập trung các giải pháp nhằm tạo nguồn vốn tại chỗ để cho vay các chương trình tín dụng chính sách luôn được NHCSXH tỉnh Nam Định tích cực triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các địa phương.
NHCSXH huyện Ý Yên thực hiện giao dịch với người dân

NHCSXH huyện Ý Yên thực hiện giao dịch với người dân

Trong năm 2017, NHCSXH tỉnh Nam Định đã giải ngân cho 32.806 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo 9 chương trình vay với số tiền 779 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt 2.589 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã có 3.513 hộ nghèo, 6.252 hộ cận nghèo, 2.609 hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần giúp 2.641 hộ thoát nghèo, 1.386 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 1.280 lao động; 6.793 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 24.900 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 193 căn nhà cho hộ nghèo có nhà ở dột nát hoặc chưa có nhà, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được củng cố và nâng cao. Ngân hàng cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý nợ tồn đọng, tích cực thu hồi nợ đến hạn, hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng từ khi xét hồ sơ cho vay và quản lý chặt chẽ nợ, tích cực thu lãi tháng và giảm lãi tồn đọng. Đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 119 xã không có nợ quá hạn, 3.256 Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn.

Để đảm bảo đủ nguồn tiền cho vay các chương trình tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn cân đối từ TW, nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp chuyển sang ủy thác cho NHCSXH để cho vay, NHCSXH tỉnh Nam Định đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động đẩy mạnh huy động vốn tại địa phương để cho vay. Theo đó, các NHCSXH địa phương đang tích cực triển khai, áp dụng đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn bổ sung vào nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Theo chỉ tiêu huy động vốn được TW giao trong năm 2018 thì nguồn vốn huy động tại chỗ tăng 60 tỷ đồng so với năm 2017, NHCSXH tỉnh xác định đây là nhiệm vụ rất khó khăn nên ngay từ đầu năm đã phân giao chỉ tiêu cụ thể tới từng Phòng giao dịch; quyết liệt chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra và đưa nội dung này vào phát động thi đua. Đối với nhiệm vụ huy động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ tiêu giao tăng trong năm là 22 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần năm trước. Đây là chỉ tiêu sẽ được chi nhánh phối hợp với các hội, đoàn thể cố gắng hòan thành. Để tiếp tục đưa hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào nền nếp, tạo thêm nguồn lực để cho vay, NHCSXH tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn nói chung và các Tổ tiết kiệm và vay vốn nói riêng thông qua hệ thống các cơ quan truyền thông của tỉnh, đài phát thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, thị trấn; lồng ghép vào các hội nghị của xã, thôn, tổ dân phố và nhất là các buổi sinh hoạt, giao dịch hằng tháng của ngân hàng tại các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến cách thức gửi tiền tại các Điểm giao dịch xã và qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, việc chuyển đến để gửi vào tài khoản tiền gửi, cách thức đăng ký mở tài khoản tiền gửi, lãi suất tiền gửi; phương thức ủy nhiệm thực hiện nghiệp vụ tiền gửi cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, nội dung, điều kiện ủy nhiệm; quy trình Tổ tiết kiệm và vay vốn nhận tiền gửi và nhận đề nghị của tổ viên chuyển khoản tiền gửi; quy trình tổ viên trực tiếp gửi tiền, rút tiền gửi và chuyển khoản tiền gửi… Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc phối hợp với cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác cùng cán bộ các thôn, xóm, tổ dân phố. Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc huy động tiền gửi sẽ giúp NHCSXH tỉnh Nam Định có thêm nguồn lực tại chỗ để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bài và ảnh Phạm Văn Đại

Một bình luận cho bài viết "NHCSXH tỉnh Nam Định chủ động huy động nguồn vốn tại chỗ để cho vay"

  1. Vũ văn toàn Góp ý:

    Tôi làm hồ sơ rồi tháng nay chưa có

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác