Hữu Lũng - điểm sáng tín dụng chính sách ở Lạng Sơn

26/03/2018
(VBSP News) Năm 2017, NHCSXH huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) là đơn vị đi đầu trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh. Có được kết quả đó là do NHCSXH huyện không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Người dân ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng sử dụng vốn vay để đầu tư sản xuất

Người dân ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng sử dụng vốn vay để đầu tư sản xuất

Với đặc thù của một huyện miền núi, giao thông đi lại giữa các xã, thôn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu tín dụng của NHCSXH huyện. Vượt qua những khó khăn, năm 2017, NHCSXH huyện Hữu Lũng đã hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng hơn 322 tỷ đồng, tăng gần 36 tỷ đồng so với đầu năm 2017, tăng trưởng gần 12%, là đơn vị tăng trưởng dư nợ cao nhất của toàn chi nhánh.

Dư nợ tăng trưởng tập trung ở các chương trình: hộ nghèo, hộ cận nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn được người dân đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ… góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Năm 2017, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 2 - 3%.

Không chỉ thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng cũng được nâng lên, nợ quá hạn chỉ còn 66 triệu đồng, chiếm 0,02%, giảm 3 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%; công tác huy động vốn gần 37 tỷ đồng, đạt 123,3%.

Để có được kết quả trên, NHCSXH huyện luôn bám sát định hướng hoạt động của chi nhánh tỉnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám đốc NHCSXH huyện Hữu Lũng cho biết: Ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ tín dụng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chương trình vốn. Thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng, đơn vị tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương; bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn để tổng hợp lập hồ sơ giải ngân cho vay, không để tồn đọng vốn. Để nâng cao chất lượng tín dụng, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; hằng tháng rà soát nợ, phân tích từng món nợ, xử lý các khoản nợ đến hạn…

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Năm 2017, NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức được 24 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho 1.034 đại biểu là cán bộ tổ chức hội, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra 26/26 xã, thị trấn với 34 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 71 hộ vay. Qua kiểm tra, không phát hiện sai phạm, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Ông Trần Việt Sơn - Giám đốc NHCSXH tỉnh Lạng Sơn cho biết: Năm 2017, NHCSXH huyện Hữu Lũng đã không ngừng nỗ lực, có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, là đơn vị đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong toàn chi nhánh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bài và ảnh Kim Huyên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác