NHCSXH nhận giải thưởng của Celent

22/04/2016
(VBSP News) NHCSXH vừa vinh dự là 1 trong 3 ngân hàng trên thế giới được Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - Celent lựa chọn để trao giải “Mô hình ngân hàng chuyển đổi hệ thống CNTT thành công 2015” nhờ những sáng kiến trong chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống Ngân hàng lõi (Corebanking).
NHCSXH triển khai đào tạo sử dụng các ứng dụng Core Banking

NHCSXH triển khai đào tạo sử dụng các ứng dụng Core Banking

Nhằm hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, NHCSXH đã chọn công nghệ lõi Intellect (nền tảng Core Banking) để quản lý có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và giám sát các hoạt động trải rộng khắp đất nước. Công nghệ lõi được triển khai tại một trung tâm dữ liệu tập trung và cho phép toàn bộ 692 chi nhánh cấp tỉnh và phòng giao dịch cấp huyện của NHCSXH trên toàn quốc truy cập. Mô hình chia sẻ dữ liệu này đã giúp giảm đáng kể tổng chi phí quản lý hệ thống thông tin.

Điểm quan trọng nhất của giải pháp Core Banking tại NHCSXH là Hệ thống ngoại tuyến (offline), một ứng dụng trên máy tính xách tay có thể truy cập thông qua trình duyệt và có chức năng tương đương với một nền tảng ứng dụng cho nhân viên giao dịch, cho phép NHCSXH hỗ trợ hoạt động tại khoảng 11 nghìn Điểm giao dịch xã và giúp ngân hàng quản lý hơn 9,3 triệu hộ vay, hơn 9,2 triệu tài khoản và gần 9 triệu khoản vay.

Bên cạnh đó, công nghệ lõi còn hỗ trợ cung cấp hàng loạt báo cáo thông tin theo yêu cầu, giúp NHCSXH quản lý được hoạt động trên quy mô lớn và rải rác.

Ngoài ra, một khía cạnh độc đáo khác của nền tảng CNTT mới tại NHCSXH là việc tự động lập lịch đến hạn cho vay dựa trên lịch giao dịch xã của NHCSXH tại một địa phương cụ thể, thuận tiện cho hộ vay trả nợ và ngân hàng thu nợ. Máy tính xách tay sử dụng trong giao dịch xã được đồng bộ với hệ thống máy chủ dựa trên lịch giao dịch xã cố định.

Công nghệ do NHCSXH triển khai đã đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng trước đây chưa được tiếp cận đến các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn của Việt Nam, đặt khái niệm mới cho cụm từ “ngân hàng lưu động” (với mô hình quản lý thông tin tại Điểm giao dịch xã), ông James O’Neill - chuyên gia phân tích cao cấp tại Celent nói và cho biết thêm: “Khả năng thực hiện các giao dịch ngoại tuyến qua máy tính xách tay của nền tảng ngân hàng lõi Intellect chính là chìa khóa để phát triển các dịch vụ tài chính vi mô của NHCSXH tại các vùng nông thôn”.

Theo Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Trưởng Ban dự án hiện đại hóa CNTT tại NHCSXH, là ngân hàng đặc thù hoạt động vì mục tiêu góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, NHCSXH cần một giải pháp Ngân hàng lõi tập trung, mạnh mẽ và có khả năng mở rộng để phát huy tín dụng chính sách và tài chính vi mô ở Việt Nam. Do đó, giải pháp Intellect sẽ giúp NHCSXH đi đúng tiến trình chuyển đổi theo hướng hoạt động hiệu quả và tự vững về tài chính. Công nghệ Ngân hàng lõi của Intellect đã tạo ra khung công nghệ để phục vụ cho tất cả các yêu cầu của ngân hàng và hỗ trợ những kế hoạch về đa dạng hóa và mở rộng hoạt động trong tương lai.

Được biết, Celent là công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu và tư vấn cho các tổ chức tài chính xây dựng chiến lược toàn diện về kinh doanh và công nghệ. Celent tổ chức trao giải “Mô hình ngân hàng thường niên” cho các mô hình sử dụng công nghệ thành công trên các lĩnh vực khác nhau có tác động lớn đến thành công của hệ thống ngân hàng. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác