NHCSXH huyện Bến Cát cho vay trên 162 tỷ đồng

24/02/2014

Trong năm 2013, tổng nguồn vốn các chương trình cho vay của NHCSXH huyện Bến Cát (Bình Dương) là 162,25 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch năm 2013. Trong các nguồn vốn vay, NHCSXH huyện cho vay nhiều nhất là vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với số tiền 74,84 tỷ đồng (46,13%); tiếp đến là cho vay HSSV 33,11 tỷ đồng (20,41); vốn hộ nghèo trên 26,6 tỷ đồng (16,39%). Bên cạnh đó, các chương trình vay như: giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở… vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, ngân hàng ủy thác thông qua các hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn cho 12.601 hộ vay, với tổng số tiền 160,88 tỷ đồng, chiếm 99,16% tổng dư nợ.

Theo Báo Bình Dương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác