NHCSXH tỉnh Hà Giang làm tốt công tác cho vay HSSV

17/02/2014

Sau 6 năm thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH tỉnh Hà Giang đã giúp cho hơn 9.383 lượt HSSV là con em hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn để đến trường học tập. Hiện, NHCSXH tỉnh Hà Giang còn trên 4.486 HSSV đang vay vốn với tổng dư nợ trên 58 tỷ đồng. Trong đó: dư nợ đối với sinh viên học đại học là trên 17 tỷ đồng, sinh viên học cao đẳng dư nợ gần 19 tỷ đồng và sinh viên trung cấp dư nợ gần 22 tỷ đồng.

Hiến Chương - Báo Hà Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác