Gia hạn Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ

17/02/2014

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2 (quy định tại Quyết định 1998/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ) đến hết năm 2014. Trong đó, các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NHNN, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, NHCSXH theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh thành phố có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tương những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo TBNH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác