Giảm nghèo trên các xã Nông thôn mới

17/02/2014

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có các xã, huyện trở thành khu vực nông thôn đầu tiên của cả nước tiếp cận mức thu nhập 16 triệu đồng/người/năm. Một số bà con chia sẻ: “Cuộc sống lúc trước khó khăn, từ hồi vay của NHCSXH đến giờ tôi làm ăn phát triển lên, con học hành đến nơi đến chốn, thu nhập ổn định hơn chục triệu đồng”.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác