Phú Yên phân bổ 96 tỉ đồng cho vay các chương trình tín dụng chính sách

12/02/2014

UBND tỉnh vừa phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 1 năm 2014 của NHCSXH tỉnh Phú Yên. Trong đó, tỉnh phân bổ 80 tỷ đồng cho vay hộ cận nghèo, 15 tỷ đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 1 tỷ đồng cho vay xuất khẩu lao động. Riêng kế hoạch nguồn vốn, tỉnh yêu cầu các địa phương huy động 5 tỷ đồng tiền gửi của tổ chức và cá nhân, 4,5 tỷ đồng tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn. Giao NHCSXH tỉnh Phú Yên phối hợp các ngành, địa phương liên quan triển khai cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và thu hồi nợ theo quy định; đồng thời, chủ động điều hòa chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa các huyện, thị xã, thành phố để tránh tồn đọng vốn, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương

Theo Đại biểu nhân dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác