19.494 hộ được vay vốn làm nhà ở

10/02/2014

Theo NHCSXH (VBSP) tỉnh Sơn La, Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ- TTg trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2013 có dư nợ 156 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch, doanh số cho vay đạt 157 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1,5 tỷ đồng với 19.494 hộ được vay vốn. Mặc dù, chương trình đang trong thời gian ân hạn nhưng đã có một số hộ trả nợ trước hạn với doanh số thu nợ là 717 triệu đồng.

Ngoài nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ, tiền vay của VBSP tỉnh Sơn La, nhiều huyện còn lồng ghép các nguồn vốn nhằm giúp hộ nghèo có thêm tiềm lực xây nhà kiên cố. Trong đó, có một số huyện được hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhận đỡ đầu huyện nghèo theo Chương trình 30a như Sốp Cộp, Mường La, Bắc Yên, Quỳnh Nhai… 

Theo TBNH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác