Trên 3 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi

12/02/2014

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, đã có trên 3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH, gần 1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho trên 237.000 lao động; trên 563.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 460.000 căn nhà cho hộ nghèo…

Theo KT&ĐT

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác