NHCSXH tăng cường hoạt động cho vay

12/02/2014

Sau nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 06 - 10/2/2014, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã triển khai giải ngân được khoảng 3 tỷ đồng tới các đối tượng vay. Trong năm 2014, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn sẽ được giao tăng thêm nguồn vốn ở 4 chương trình là cho vay đối với hộ cận nghèo tăng 60 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm theo kênh của Trung ương Hội CCB Việt Nam tăng 100 triệu đồng; cho vay xuất khẩu lao động tăng 5,4 tỷ đồng và cho vay đối với hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tăng 20 tỷ đồng. Hiện tại, các Phòng giao dịch đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được giao

Theo Báo Bắc Kạn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác