Yên Lập đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

12/02/2014

Là huyện có hơn 2/3 số dân là đồng bào dân tộc ít người, Yên Lập (Phú Thọ) xác định tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phục vụ và nâng cao đời sống của đồng bào. Ông Lê Thái Hùng - Phó giám đốc NHCSXH huyện cho biết: “11 năm qua (2003 - 2013), từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đã có gần 3.000 hộ thoát nghèo, hơn 3.300 hộ cải thiện về đời sống nhưng chưa thoát nghèo, gần 3.900 hộ đã chuyển biến về nhận thức và cách làm ăn nhưng chưa cải thiện được điều kiện sống. 8.320 hộ đồng bào dân tộc ít người được vay vốn ưu đãi với dư nợ 610 tỷ đồng, trong đó: hộ nghèo chiếm 94% và đã có gần 1.900 hộ đã thoát nghèo, hơn 500 hộ định canh định cư”… Để tiếp tục giữ vững và phát huy các kết quả đạt được, năm 2014 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện xác định phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Theo Báo Phú Thọ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác