Bình Định có 13.776 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà

12/02/2014

Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, qua 8 năm (2005 - 2013) các cấp, các ngành, hội, đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 13.776 hộ nghèo. Trong số này có 3.167 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí 176,426 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ nghèo được hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Số tiền này được trích từ ngân sách hỗ trợ của Trung ương trên 40 tỷ đồng, ngân sách địa phương 24 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi từ NHCSXH trên 38 tỷ đồng, còn lại là huy động đóng góp từ cộng đồng. 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác